مخزن ذخیره غبار شرکت پارس نئوپان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مخزن ذحیره غبار با ظرفیت 60 متر کمکعب از نوع سیلویی به سفارش شرکت پارس نئوپان عباس آباد شمالی

مخزن ذخیره غبار شرکت پارس نئوپان

مخزن ذخیره غبار سیلویی شرکت نئوپان پارس

 

مخزن ذخیره غبار شرکت پارس نئوپان

مخزن ذخیره غبار شرکت پارس نئوپان