مخزن هوایی شرکت فورجینگ

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

مخرن هوایی 40متر مکعبی با ارتفاع پایه 18 متری به سفارش شرکت فورجینگ تهران

ادامه مطلب...